پروژه‌ها و سامانه ها

مشاهده تمامی سامانه هایی که توسط آزمایشگاه دولت الکترونیک تا به امروز توسعه یافته اند.

پروژه ها

سامانه نوین اصناف

این سامانه با دارا بودن ۶،۲ میلیون کاربر صنفی، جزو بزرگترین سامانه‌های دولت الکترونیک در کشور است که وظیفه‌ی مدیریت سیستمی کلیه امور مرتبط با نظام صنفی را بر عهده

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه تیتک

سامانه تیتک عنوان پروژه: سامانه تیتک لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: درمان اواخر سال 91، کشور با بحران کمبود دارو مواجه شد. بحرانی که خیلی ها آن را بی ارتباط

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه مدیریت شایستگی

سامانه مدیریت شایستگی عنوان پروژه: سامانه مدیریت شایستگی مدیران لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: منابع انسانی دغدغه: نبود سامانه و مکانیزم سیستمی برای اجرای دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه “شایستگی

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه چک بیمه

سامانه چک بیمه عنوان پروژه: سامانه چک بیمه لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: بیمه دغدغه: رسیدگی دستی، سنتی و غیردقیق به نسخه‌های دارویی توسط بیمه‌های تکمیلی؛ تاخیر زمانی در پرداخت

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه پایشگر سازمانی کرونا

سامانه پایشگر سازمانی کرونا عنوان پروژه: سامانه پایشگر سازمانی کرونا لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: درمان دغدغه: پایش روزانه علائم کرونا به منظور حفظ جان کارگران و کارکنان سازمان ها

ادامه مطلب »
پروژه ها

سامانه مدیریت فرایندهای واحد بازاریابی شرکت‌های دارویی

سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌های دارویی عنوان پروژه: سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌‌های دارویی لینک پروژه: ــ حوزه فعالیت: دارویی دغدغه: سیستمی کردن فرایندهای واحد بازاریابی شرکت های

ادامه مطلب »