پادکست

صدای آزمایشگاه دولت الکترونیک

ما در پادکست آزمایشگاه دولت الکترونیک قصد داریم به زبان ساده به بررسی مفاهیم مرتبط با حوزه دولت الکترونیک بپردازیم و یا از مشکلات و مسائل یک شهروند ایرانی در دولت الکترونیک صحبت کنیم.

شما میتوانید برای گوش دادن به قسمت های مختلف این پادکست به اپ های پادگیر مانند کست باکس مراجعه و ما را با نام EG cast یا آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک جست و جو کنید.

گوش دادن به تمامی قسمت های این پادکست رایگان است اما برای انتشار و یا استفاده از آن ها از طریق ایمیل به ما اطلاع دهید.

هم چنین اگر فکر میکنید موضوعی مرتبط با این حوزه وجود دارد که نیاز است ما در این پادکست به آن بپردازیم به ما اطلاع دهید.

تیزر

ای جی کست صدای آزمایشگاه دولت الکترونیکه که قصد داره بابررسی مفاهیم مرتبط با حوزه دولت الکترونیک کشورمون رو قدم به قدم به آرمان شهری هوشمند تبدیل کنه. توی این اپیزود میتونین با مسائلی که قراره توی این پادکست مطرح بشه بیشتر آشنا بشین و اگر علاقه‌مند بودین ما رو دنبال کنید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود صفر: معرفی

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود اول: دفاتر پیشخوان دولت

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود دوم: وام پیامکی

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود سوم: صف‌های تهیه مرغ

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود چهارم: پروژه‌های دارای اولویت دولت الکترونیک

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی

اپیزود پنجم: بروکراسی سامانه‌ها

اگر به حوزه فناوری اطلاعات و یا شهر هوشمند و دولت الکترونیک علاقه دارید و یا دوس دارید بدونین زندگی کردن در یک شهر هوشمند چه معنایی داره جای درستی اومدین. ما قراره توی ای جی کست درباره مفاهیم و مشکلات این حوزه صحبت کنیم و با افزایش آگاهیمون به عنوان شهروندان این جامعه گام به گام به ساختن آرمان شهری هوشمند در ایران نزدیک بشیم. توی این قسمت کمی بیشتر با موضوعاتی که در اپیزودهای آینده قراره راجع بهشون بحث کنیم آشنا میشید.

پردیس اسکندری/حسین میرزایی