" نقد و بررسی سامانه یاران رئیسی به منظور معرفی مدیران برای تشکیل کابینه دولت سیزدهم "

سامانه یاران رئیسی به منظور معرفی مدیران برای تشکیل کابینه دولت سیزدهم رونمایی شد. نقدهای کارشناسی به این سامانه وارد است که در ادامه به شرح برخی از آن‌‌ها می‌پردازیم:

مزیت راه اندازی این سامانه و درخواست از مردم برای معرفی مدیران:
ایجاد حس همدلی میان دولت و مردم، سهیم نمودن مردم در حل مسائل و مشکلات ملی با پیشنهاد افراد شایسته و واجد صلاحیت و نیز ایجاد مسیری برای شناسایی نخبگان و مدیران مستعد و دلسوز


ایرادات فنی:
۱- عنوان سامانه: با توجه به رویکرد رئیس جمهور منتخب مبنی بر ایجاد همگرایی و استفاده از همه جریان ها و نخبگان، بهتر بود نام “ایران قوی” یا “دولت مردمی” برای این سامانه استفاده می شد.
۲- احراز هویت: سامانه مذکور در زمان ثبت نام، می بایست از سرویس شاهکار برای بررسی مطابقت شماره ملی و شماره تلفن همراه استفاده نماید. هدف سامانه معرفی افرادی است که قرار است در لیست مدیران قرار بگیرند؛ بنابراین در قدم اول باید احراز هویت اصولی و صحیح صورت پذیرد.
۳- تحصیلات و سوابق شغلی: در این سامانه تحصیلات و سوابق شغلی به صورت خوداظهاری بیان می شود. با هزاران نفر از افرادی مواجه خواهیم شد که عناوین و سمت های خودساخته و دهن پرکنی را وارد می کنند. مدیران سامانه یا باید همه را راستی آزمایی و صحت سنجی کنند و یا نام افراد را به صورت رندوم قلم بگیرند که با اصل رونمایی سامانه در تضاد است. وزارت علوم، اطلاعات کامل تحصیلات تکمیلی، سازمان امور اداری و استخدامی اطلاعات مستخدمین دولت و سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات مستخدمین ذیل قانون کار را دارد. بنابراین باید اطلاعات حتما راستی آزمایی و صحت سنجی شوند.
اساسا حقیر با راه اندازی هرگونه سامانه ای که مبتنی بر خوداظهاری داده است و امکان صحت سنجی داده های آن وجود ندارد، مخالف هستم. صرفا وقت افراد گرفته می شود و ظرفیت سوزی شده و جنبه نمایشی حاصل می شود.


ایراد اساسی:
شایستگی افراد و بررسی صلاحیت آن ها برای تصدی مشاغل مختلف چگونه ارزیابی می شود؟
مطابق با دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای (مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، سازوکار مشخصی برای بررسی صلاحیت مدیران در فرایند جذب، ترفیع و ارتقاء پیش بینی شده است. در حال حاضر کلیه دستگاه ها یا به صورت داخلی و یا از طریق خرید خدمت، از کانون های ارزیابی استفاده می کنند تا جذب، ترفیع و ارتقای مدیران خود را انجام دهند.
در مدت زمان اندک تا معرفی کابینه به مجلس، آیا امکان ارزیابی شفاف هزاران رزومه ارسالی و بررسی صلاحیت و شایستگی این افراد مطابق با دستورالعمل شایستگی وجود دارد؟