سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌های دارویی

عنوان پروژه:

سامانه مدیریت فرآیندهای واحد بازاریابی شرکت‌‌های دارویی

لینک پروژه: ــ

حوزه فعالیت: دارویی

دغدغه:

سیستمی کردن فرایندهای واحد بازاریابی شرکت های دارویی به منظور ساماندهی و ارتقای سطح نظارت بر عملکرد بازاریابان

راهکار:

توسعه سامانه مدیریت مکان محور کلیه اقدامات بازاریاب‌های تخصصی شرکتهای دارویی (مدرپ‌ها) و ارائه محصول به شرکت‌های دارویی

ویژگی های محصول:

1- ثبت بازاریابان تخصصی (مدرپ)
2- ثبت داروخانه‌ها و پزشکان
3- امکان تعریف برنامه توسط مدیر واحد بازاریابی
4- ثبت و پایش مکان‌محور بازاریابان
5- مدیریت اجرای برنامه از طریق ثبت شرح عملكرد بازاریاب
6- بروزرسانی داشبورد مدیریتی
7- سنجش میزان موفقیت عملکرد بازاریاب در تحقق اهداف شرکت و فروش موفق

مشتریان این سامانه:

1- شرکت‌های پخش
2- شرکت‌های دارویی
3- شرکت‌های تحقیقات بازار