توسعه سامانه‌های تحت وب

بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای مدیریت فرایندهای داخلی و بیرونی خود، نیازمند استفاده از سامانه‌های تحت وب هستند. تعیین دقیق نیازمندی‌ها (RFP)، تعیین نحوه توسعه سامانه (داخلی یا برون سپاری)، انتخاب بهترین تیم، عقد قرارداد، تعیین مشاور و ناظر بر پروژه، شناخت فرایندها توسط پیمانکار، طراحی UI/UX، توسعه سامانه، تست، پیاده‌سازی و در نهایت استقرار، گام‌های عملی توسعه سامانه‌ها هستند. تیم توسعه فنی آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک، با استفاده از متد Agile، ضمن تدقیق نیازمندی‌های کارفرما، همانند تیم توسعه نرم‌افزار داخل سازمان، در کنار آن‌ها قرار گرفته و گام به گام مراحل توسعه نرم افزار را به انجام می‌رساند. تجارب فنی و اجرای پروژه‌های ملی، زمان و هزینه مناسب و طراحی گرافیکی و فنی کاربرپسند سامانه‌ها، از جمله مزیت‌های آزمایشگاه است.